Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Quantumdots

Een UV-lamp laat quantumdots fluoresceren.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Bestuur

In het bestuur van de NNV zitten fysici uit allerlei geledingen, om zo de fysica over de hele breedte te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur komt vijf maal per jaar bijeen. Het DB vergadert vrijwel maandelijks.

Het bestuur 2017-2018 is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Prof. dr. J.M. van Ruitenbeek, Lid DB, Universiteit Leiden - LION, email: voorzitter@nnv.nl
 • Secretaris: Dr.ir. J.H. Klootwijk, Lid DB, Philips Research Eindhoven 
 • Penningmeester: Dr. P. Brussaard, Lid DB, AdValor
 • Vice voorzitter: D.R. Jekel MSc, Lid DB, wetenschapsjournalist
 • Lid: Dr. S. Blom, Fontys Hogeschool
 • Lid: Prof.dr. R. van Ee, RU-Leuven University-Philips Research
 • Lid: Prof.dr. J. Knoester, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid: Dr. R.A.H Engeln, TU/e
 • Lid: Drs. D. de Jager, Ecofys
 • Lid: Dr. E. Savelsbergh, UU
 • Lid: Prof.dr. V. Subramaniam, VU
 • Lid: Ir. S. Plekkenpol (voortgezet onderwijs)
 • Lid: C. van Schuppen BSc, De Jonge NNV
 • Lid: M. van den Hoogenband, voorzitter SPIN en q.q. lid van het AB in 2017