Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Verkiezing NNV-voorzitter

Aangezien de eerste termijn van de huidige NNV-voorzitter Diederik Jekel afloopt in 2020, staat in maart 2019 een nieuwe voorzittersverkiezing op de rol. Dit geeft een opvolger de gelegenheid om eerst een jaar als vicevoorzitter mee te draaien en zich in te werken. De vereniging is overigens in de gelukkige omstandigheid dat Diederik Jekel zich herkiesbaar heeft gesteld voor een tweede –en laatste– termijn (2020-2022).

De kiescommissie bestaande uit Gerard van der Steenhoven (vz), Barbera Droste, Noortje de Graaf, Guus Harms, Iwan Holleman en Piet Mulders, is door het NNV-bestuur in het leven geroepen om de verkiezing in goede banen te leiden. De kiescommissie heeft zich ingespannen om mensen te vinden die bereid zijn om de NNV-voorzittershamer ter hand te nemen. Daarbij had de commissie zich nadrukkelijk ten doel gesteld om met een gevarieerde kieslijst te komen.

Uiteindelijk bestond de kieslijst uit twee personen: Diederik Jekel en Carel van der Poel. Toen duidelijk werd dat de kieslijst slechts uit deze twee personen zou bestaan, heeft Carel van der Poel zich terug getrokken. Hij is namelijk blij met iemand als Diederik Jekel als voorzitter en bij een kieslijst van twee personen zou de indruk kunnen ontstaan dat hij tegen hem is. Dat maakt dat er, ook na intensief zoeken, geen leden bereid zijn om het op dit moment tegen Diederik Jekel op te nemen in een verkiezing. Dit betekent dat er geen webverkiezing zal zijn in maart. In de reglementen is de mogelijkheid opgenomen om af te zien van verkiezingen indien een zittende voorzitter zich herkiesbaar stelt. Ook al is deze procedure dus volgens de regels, Diederik Jekel had graag gezien dat er verkiezingen zouden zijn gehouden. Bij navraag bleek Carel van de Poel bereid toe te treden tot het NNV-bestuur, wat gezien zijn achtergrond een zeer mooie kans voor de NNV is. De ALV zal dan ook worden gevraagd hem in het bestuur te benoemen.

Het goede nieuws is dat meerdere NNV-leden (m/v) hebben laten doorschemeren in de toekomst bereid te zijn om het NNV-voorzitterschap op zich te nemen. Daarmee verwachten we dat in 2021, wanneer Diederik Jekel zich niet meer verkiesbaar kan stellen, er een uitstekende en uitgebreide kieslijst gepresenteerd kan worden.