Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar, bovendien wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA, zo ook in 2019. De agenda plus de stukken zijn beschikbaar op deze pagina.

De ALV 2019 werd gehouden op vrijdag 5 april, in zaal C0.05 op Amsterdam Sciencepark. De exacte locatie is:

UvA, Amsterdam Sciencepark
Sciencepark 904
zaal C0.05
1098 XH  AMSTERDAM

De vergadering vond plaats van 13.30 tot 14.45 uur. Alle leden zijn altijd van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen en mee te praten. De agenda en stukken voor de ALV 2019 zijn:

De agenda van de ALV op 5 april 2019;
De notulen van de ALV op 13 april 2018 zijn hier in te zien.
Het jaarverslag over 2018;
Het financieel jaarverslag 2018, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening

De ALV op 5 april was een levendige vergadering met een goede opkomst en een dito uitwisseling tussen leden en bestuur. De conceptnotulen van de vergadering zijn hier in te zien.