Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Quantumdots

Een UV-lamp laat quantumdots fluoresceren.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA, zo ook in 2017. De agenda plus de stukken zijn beschikbaar via deze site.

In 2017 vond de ALV plaats op FYSICA 2017 in Groningen op vrijdag 7 april. De vergadering was van 12.30-13.30 uur in De Oosterpoort te Groningen, in de Grijze Zaal op de begane grond. Alle leden waren van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen en mee te praten. Tijdens de ALV werd de nieuw gekozen voorzitter bekend gemaakt, een extra reden om tijdens de ALV aanwezig te zijn. De nieuwe (vice)voorzitter is Diederik Jekel.

De agenda en stukken voor de ALV 2017 zijn:

De agenda van de ALV op 7 april 2017;
De notulen van de vorige ALV op 8 april 2016;
Het jaarverslag over 2016;
Het financieel jaarverslag 2016, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening

De conceptnotulen van de ALV op 7 april 2017 zijn hier in te zien.