Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Word ook lid!

Natuurkundige? Dan word je natuurlijk lid van de NNV.

Zwaartekrachtsgolven

Visualisatie van zwaartekrachtsgolven. Afbeelding: NASA.

ITER

De bouw van ITER. Foto: ITER Organization.

Digitale informatie

De wereld is omgeven met digitale informatie. Illustratie: Esger Brunner.

Dubbel vuurwerk

Visualisatie van het dubbele vuurwerk dat in sommige radiostelsels is aangetroffen. Credits: ESA/Carreau.

Abacus

Een abacus of telraam is een voorloper van de huidige rekenhulpmiddelen.

Vorige Volgende

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks roept het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen, waarop het bestuur verslag doet over het afgelopen verenigingsjaar, bovendien wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. Het is gebruikelijk dat de ALV gehouden wordt tijdens het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA, zo ook in 2018. De agenda plus de stukken komen beschikbaar via deze site.

De ALV 2018 wordt gehouden op vrijdag 13 april, in een zaal op de Uithofcampus van Universiteit Utrecht. De exacte locatie zullen wij spoedig op deze pagina publiceren. De vergadering vindt plaats van 12.45 tot 13.45 uur.

Alle leden worden van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen en mee te praten. Tijdens de ALV zal Diederik Jekel de voorzittershamer overnemen van Jan van Ruitenbeek, die na jarenlange inzet afscheid neemt van het NNV-bestuur.

De agenda en stukken voor de ALV 2018 zijn:

De agenda van de ALV op 13 april 2018;
De notulen van de ALV op 7 april 2017 zijn hier in te zien;
Het jaarverslag over 2017;
Het financieel jaarverslag 2017, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening

De conceptnotulen van de ALV op 13 april 2018 zijn hier in te zien.